Find SUS på Facebook

SUS Håndbold har behov for rigtigt mange, som vil yde en frivillig indsats, for at klubben kan fungere bedst muligt for alle medlemmerne. Lige nu er vi omkring 100 frivillige i ledelsen, udvalgsmedlemmer, trænere, ledere, dommere, billetsælgere, hjælpere ved stævner osv. osv.

Løbende vil der herunder være tilbudt forskellige aktuelle jobs eller funktioner, som klubben håber, kan blive besat hurtigst muligt. Derfor er det et stort håb, at enten medlemmer, forældre eller andre, som kunne have lyst til at hjælpe SUS Håndbold, henvender sig, hvis har mulighed for at yde en frivillig indsats på det pågældende felt.


Hjælp ved divisionsarrangementerne 

Gulvaftørrere, billetsalg mm. 

Er der nogen som har tid og lys, til at hjælpe ved SUS Nyborgs divisionskampe? Vi søger folk til billetsag, aftørring af gulvet mm. mm.

Hvis det har din interesse kan du kontakte:

Torben Nielsen mobil: 20 43 67 08, mail: tn115@live.dk

 

 
 
DK-5540 Ullerslev
mail@sus-ullerslev.dk
Tina Heine Matthiesen
tlf. 20 27 78 43

Spillested:
Ullerslev Kultur og Idrætscenter
Skolevej 2
5540 Ullerslev
Tlf. 63 33 72 75